Deklaracja wzorcowej rewitalizacji – została podpisana w czasie I edycji konferencji Drugie Życie Budynków w Hotelu Bristol w Warszawie w dniu 7 września 2017 r. Dokument sygnowali eksperci występujący podczas konferencji, w tym m.in. przedstawiciele samorządów, firm deweloperskich, pracowni architektonicznych , firm zarządzających nieruchomości, firm deweloperskich, inżynieryjnych oraz specjalizujących się w aranżacji wnętrz.

Declaration of pattern revitalization – This declaration was signed over the course of the 1st edition of the conference “The Second Life of Buildings”, held in Bristol Hotel, Warsaw, on September 7, 2017 . The document was endorsed by experts presenting their speeches out at the conference, including representatives of local authorities, developers, architectural firms, real estate management companies, engineering enterprises and interior design businesses.

Podgląd deklaracji:

Podgląd deklaracji możliwy jest również na naszym kanale ISSUU