Do grona partnerów naszej konferencji „Drugie życie budynków” dołączyły dwie prestiżowe organizacje- Polski Związek Firm Deweloperskich oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich. 

Polski Związek Firm Deweloperskich to nowoczesna organizacja branżowa prężnie działająca na polskim rynku od ponad 15 lat. PZFD czuwa nad bezpieczeństwem kupujących mieszkania zgodnie z zasadą Kodeksu Dobrych Praktyk oraz zapewnia korzystne warunki do prowadzenia działalności deweloperskiej. Dzieląc się wiedzą oraz doświadczeniem buduje relacje z podmiotami odpowiedzialnymi za sytuację branżową.

Stowarzyszenie Architektów Polskich jest ogólnopolskim stowarzyszeniem zawodowym zrzeszającym architektów, powstałym w 1877 roku. SARP prowadzi działalność naukowo-oświatową, szeroko pojętą działalność kulturalną oraz organizuje konkursy architektoniczne. Głównymi celami przyświecającymi Stowarzyszeniu są: dbałość o jakość architektury, rozwój warsztatu architekta i ochrona zawodu oraz tworzenie warunków dla rozwoju twórczości architektonicznej i jej ochrona.