W ramach wielkiego projektu rewitalizacji Warszawy, którym jest Port Praski odrestaurowana zostanie także zabytkowa kamienica Karola Mintera. Jest to jeden z nielicznych zachowanych budynków z grupy najstarszych obiektów zabudowy prawobrzeżnej Warszawy. Powstanie w niej hotel.

 Inwestowanie w stare budynki, które zbliżają się do swojej śmierci technicznej nie jest łatwe. Bardzo często nakłady finansowe poniesione na ratowanie starej tkanki, zmianę funkcji, wymianę instalacji w budynku są wyższe niż wyburzenie i wzniesienie nowego budynku od samego początku. Jednak mimo tych trudności są inwestorzy, którzy decydują się na rewitalizację pozwalająca zachować wyjątkowe walory dawnej architektury, będącej częścią historii danego miejsca.

U zbiegu ulicy Okrzei i Sierakowskiego w Warszawie stoi mocno zniszczona XIX wieczna kamienica, która kilkadziesiąt lat temu uzyskał pozwolenie na rozbiórkę. Szczęśliwie rozbiórki tej nie zrealizowano. Jest to jeden z nielicznych zachowanych budynków z grupy najstarszych obiektów zabudowy prawobrzeżnej Warszawy, utrwalonych w ikonografii dzielnicy. Kamienica została wybudowana około 1863 roku przez Karola Mintera, znanego warszawskiego przemysłowca, według projektu architekta Józefa Orłowskiego. Od 1885 roku kamienica została wydzierżawiona miastu Warszawie na cele Państwowego Gimnazjum Miejskiego do którego uczęszczał Janusz Korczak.

Inwestor, spółka Port Praski, postanowił podjąć się ratowania tego co jeszcze pozostało, powierzając projekt architektom z pracowni APA Wojciechowski.

  • Charakterystyczne elementy przestrzenne, jak dwukondygnacyjna sala audytoryjna, która jest pozostałością po dawnym gimnazjum męskim, będzie wkomponowana w układ przestrzeni hotelu i wykorzystana na funkcje współczesne ale z wystrojem nawiązującym do czasów świetności tego obiektu.
  • Projekt zakłada utrzymanie głównych kierunków ciągów komunikacyjnych oraz wykorzystanie istniejącej klatki schodowej.
  • Centralnym elementem złożenia będzie atrium, spinające nową bryłę budynku i część zabytkową.
  • Poddasze szkoły od strony wewnętrznego atrium będzie otwartą przestrzenią górnego holu oranżeryjnego z wyeksponowaną drewnianą konstrukcją więźby dachowej przykrytą świetlikiem. Będzie to przestrzeń ogólnodostępna dla gości hotelowej, doświetlona naturalnym światłem dziennym.
  • Ideą przewodnią dla nowej części budynku jest skonstruowanie ram urbanistycznych dla budynku istniejącego – starej kamienicy Mintera. Nowa bryła stanowić będzie uzupełnienie, a nie konkurencję dla istniejącej kamienicy, jednocześnie będzie się charakteryzować wysoką jakością architektury. Nowa zabudowa będzie zachowywać gabaryty budynków sąsiadujących, a spadki dachu nawiązywać do budynku modernizowanego.
  • Projekt uwzględniają bardzo wysokie standardy proekologiczne BREEAM, dając przyszłym użytkownikom komfortowy, zdrowy budynek, przyjazny środowisku naturalnemu.

Na rynku nieruchomości pojawia się coraz więcej historycznych obiektów, które zostały zaadaptowane na cele komercyjne. Spełniają one różne funkcje dzięki którym mogą odzyskać świetność, zarabiać na siebie przez co nie popadną w ruinę i zapomnienie. Bardzo cieszy mnie fakt iż coraz więcej inwestorów decyduje się na ratowania dawnej architektury. Powstające obiekty, pomimo dużych nakładów finansowych osiągają coraz częściej sukcesy komercyjne. W dużej mierze jest to zasługa coraz bardziej świadomych i wyedukowanych użytkowników, którzy chcą bywać w pięknie zaprojektowanych i staranie zrealizowanych budynkach.

Ostatecznie sukces komercyjny zależy jednak od bardzo wielu czynników. Ma tu ogromne znaczenie doświadczenia inwestora i projektanta w przygotowaniu inwestycji jak i w dalszym etapie zarzadzania nieruchomością.

 

Autor komentarza: Agnieszka Kalinowska-Sołtys, Architekt, Członek Zarządu APA Wojciechowski